Sastoji se iz baze podataka koja može biti postavljena na Oracle ili MS SQL Server sistem za upravljanje podacima (DBMS) i aplikativnog servera koji obezbeđuje manipulaciju datotekama dokumenata, upravljanje korisničkim direktorijumima i jedinstven pristup svim funkcijama UniDocs Servera. Obezbeđuje punu bezbednost datoteka i podataka, izuzetnu skalabilnost zbog mogućnosti postavljanja redudantnih aplikativnih servera uz automatski balans opterećenja, kao i veliku fleksibilnost načina instaliranja serverskog dela sistema.

UniDocs-ov serverski deo se sastoji iz tri osnovna serverska modula koji mogu biti postavljeni na odvojenim serverskim računarima, ili kombinovano instalirani na istom serverskom računaru, u zavisnosti od broja korisnika, količine dokumenata i drugih parametara koji utiču na performanse sistema. To su:

  • UniDocs DB Server – predstavlja metamodel sa programskim procedurama implementiranim u okruženje Oracle ili MS SQL Server DBMS.
  • UniDocs App Server – predstavlja aplikativni server zadužen za obavljanje svih operacija sa datotekama (file) dokumenata. Ovaj modul obezbeđuje automatsko imenovanje i smeštanje datoteka dokumenata na storidž, odnosno diskove za smeštanje datoteka, kao i formiranje kopije dokumenta na ličnim direktorijumima korisnika, u skladu sa zahtevima korisnika za pregledom ili izmenom dokumenta. Može biti instaliran na posebnom računaru, ili kombinovan ostalim serverskim modulima. U slučaju velikog broja korisnika i transakcija sa datotekama dokumenata UniDocs App Server može biti instaliran na klaster, odnosno veći broj računara na koje će korisnici biti automatski usmeravani od strane “load balancing” modula, koji je sastavni deo ovog modula.
  • UniDocs File Server - struktura fizičkih datoteka (file) na storidžu, odnosno diskovima za smeštanje datoteka

Alternativno:

  • UniDocs WEB Server – predstavlja obaveznu serversku komponentu u okviru svih instalacija koje podrazumevaju korišćenje UniDocs Client modula u WEB verziji. Zahteva MS IIS (Internet Information Server) i može biti instaliran na posebnom serverskom računaru ili kombinovan sa nekim od preostalih serverskih modula.