Jezik sajta : English / Russian / Româna / Bulgarian / Srpski |

Reference


UniDocs je usklađen sa stvarnim potrebama preduzeća, zahtevima korisnika i savremenim standardima u poslovanju. Kao transparentna informatička platforma, fleksibilne arhitekture, razvijena najsavremenijim alatima, UniDocs se brzo i lako integriše sa različitim postojećim ili novim informacionim podsistemima u okviru svakog tipa poslovanja i preduzeća. Fleksibilnost prema svim tipovima poslovanja, odnosno delatnostima, čini ga vrlo atraktivnim i primenljivim u svakoj grani privrede. Brzo i lako se uvodi u preduzeća, bez obzira da li rade sa poslovnom, pravnom ili tehničkom dokumentacijom, a uspešno se prilagođava svakom tipu organizacije.Srbija

 • Telekom Srbija a.d.
 • JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad- Studija slučaja
 • Direkcija za unutrašnje plovne puteve PlovPut
 • JP Direkcija za izgradnju opštine Subotica
 • JP Zavod za urbanizam opštine Subotica- Studija slučaja
 • JP Beogradske Elektrane
 • Energy NET
 • Sanofi Aventis d.o.o.
 • Press Publishing group Beograd
 • O.F.P.S. Organizacija proizvođača fonograma Srbije- Studija slučaja
 • Metalac Posuđe d.o.o.
 • Alfa Plam a.d.
 • Gradska uprava Užice
 • Privredno društvo PRO TENT d.o.o.
 • Direct Group- Studija slučaja
 • SGS Beograd d.o.o.
 • Metro Energy d.o.o.
 • MSK Metanolsko sirćetni kompleks Kikinda
 • GAK Narodni front Beograd
 • Opština Senta
 • Opština Kikinda
 • Gradska uprava grada Kruševca
 • Ministarstvo saobraćaja - Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

Slovenija

 • KD Kvart d.o.o., Ljubljana
 • IMP d.o.o., Ljubljana

Crna Gora

 • Ministarstvo održivog razvoja i turizma Podgorica- Studija slučaja
 • Opština Tivat
 • Opština Bar