Jezik sajta : English / Russian / Româna / Bulgarian / Srpski |

Resursi


http://unidocs.rs/images/reference/img_jp_urbanizam_subotica_tn.jpg 09.08.2010

JP Zavod za urbanizam opštine Subotica

Zavod za urbanizam u Subotici osnovan je 1963. godine. Njegova osnovna delatnost jeste izrada prostornih i urbanističkih planova za potrebe Opštine Subotica i drugih naručilaca tj. stanovništva i investitora. Pored navedenih delatnosti Zavod se bavi i stručni poslovima kao što su: geodezija, tehničko savetovanje investitora i razvojni konsalting i administrativni poslovi vezani za uređenje prostora i naselja.

http://unidocs.rs/images/reference/img_opfs_srbija_tn.jpg 09.08.2010

O.F.P.S. Organizacija proizvođača fonograma Srbije

Organizacija proizvođača fonograma Srbije se bavi zaštitom prava i interesa proizvođača fonograma sa područja Republike Srbije. Ona je osnovana, od strane izdavača fonograma, i postupa u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i Rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu čime je svako ko javno saopštava ili emituje muziku dužan da za to pribavi dozvolu i plati naknadu izdavaču/proizvođaču fonograma.

http://unidocs.rs/images/reference/img_ministarstvo_odrzivog_razvoja_i_turizma_tn.jpg 09.08.2010

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Podgorica

Vlada Crne Gore – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća osnovana je 01.12.2000. godine pod nazivom Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća a 29.07.2004. godine je preimenovana u Direkciju za razvoj malih i srednjih preduzeća. Danas on postoji kao Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Definisanje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, pripremanje i realizacija programa i projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća, koordinacija programa, mera i aktivnosti koja se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća, praćenje realizacije programa finansijske podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća, uključujući stranu finansijsku podršku, koja je opredeljena za razvoj malih i srednjih preduzeća, davanje stručne pomoći i učestvovanje u pripremanju propisa koja se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća, posebno radi ostvarivanja ciljeva i standarda koje je propisala Evropska Unija za razvoj malih i srednjih preduzeća su samo neki od zadataka Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

http://unidocs.rs/images/reference/img_zavod_za_izgradnju_grada_tn.gif 21.01.2013

JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

Javno preduzeće Zavod za izgradnju grada (ZIG) Novi Sad je gradska institucija koja se bavi poslovima planiranja, opremanja i ustupanja gradskog građevinskog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada, odnosno upravlja prostorom grada i koordinira razvojem infrastrukture(planira i oragnizuje opremanje lokacije komunalnom infrastrukturom i učestvuje u održavanju iste). Zavod se bavi i poslovima upravljanja saobraćajem (semafori, vertikalna signalizacija) kao i ekološkom zaštitom grada (analiza vode, vazduha, zaštita od poplava,...). Shvatajući složenost procesa planiranja, ustupanja i eksploatacije gradskog građevinskog zemljišta, posebno ako se uzme u obzir dinamičan rast Novog Sada koji je jedan od najvećih gradova u Srbiji, rukovodstvo ZIG je pokrenulo razvoj integrisanog informacionog sistema koji objedinjava informacije o prostoru, kao i dokumente i poslovne podatke u vezi sa građevinskim zemljištem.

http://unidocs.rs/images/reference/img_directgroupdoo_logo_tn.jpg 24.01.2013

Direct Group

Kompanija Direct Group je lider u pružanju usluga iz domena kompletnog lanca nabavke - povezivanje proizvođeča sa krajnjim kupcima i uporedo pružanje logističke i distributivne podrške poslovnim partnerima, kao i podrške finansijskog rukovođenja i vođenja odnosa sa potrošačima. U sastavu Direct Groupa nalaze se specijalizovane prodajne divizije (kompanije) posvećene u potpunosti brendovima koje distribuiraju na tržištu (British American Tobaco, Telenor, Doncafe,..)
Usled saradnje sa velikim brojem klijenata (oko 26.000 malih i srednjih prodajnih objekata) distribucija papirne dokumentacije sa udaljenih lokacija, kao i pretraživanje i pronalaženje aktuelne dokumentacije klijenta je trajalo predugo. Sa tim u vezi kompanija Direct Group je odlučila da uvođenjem UniDocs DMS rešenja eliminiše ovakve poteškoće u svom radu.Video demonstracije


Video snimci

 

 

 
UniDocs - sistem za upravljanje dokumentacijom


UniDocs - primer poslovnog procesa


20 godina kompanije OSA Računarski inženjering


Arhiv info 2009 - Zlaibor


UniDocs - skup u hotelu Holiday Inn


UniDocs partnerski sastanak