Izašla je nova verzija

Datum: 12.06.2020

UniDocs2020 je softver za upravljanje dokumentacijom koji smanjuje troškove administracije, ubrzava procese i skraćuje vreme potrebno za rad. Uz UniDocs dokumentacija postaje trenutno dostupna, uredno klasifikovana i bezbedno skladištena.

UniDocs se kontinualno unapređuje i prilagođava zahtevima tržišta. Upravo je izašala nova verzija za 2020. godinu.

Nove funkcionalnosti u UniDocs2020:

  • Manadžer Tab u veb klijentu 

Kompletna menadžer funkcionalnost za nadzor i upravljanje tokovima dokumenata ugrađena je u veb klijent aplikaciju. Uvođenjem ove funkcionalnosti postignuto je izjednačavanje funkcionalnosti koje su dostupne u veb klijentu u odnosu na desktop verziju istog modula.

  • Multi - print funkcionalnost

U novu verziju desktop i veb klijenta ugrađena je opcija za višestruku štampu odabranih dokumenata. Kroz jedan interfejs korisnik sada može lako i brzo da odštampa više odabranih dokumenata (MS Office i PDF formati) iz sistema.

  • Potpuno novi izgled izveštaja za praćenje tokova dokumenata i aktivnosti nad dokumentima dostupnih korisnicima sa menadžerskim privilegijama :

  • Mogućnost pregleda izveštaja generisanih u Dešbord Dizajneru kroz Klijent veb i desktop aplikaciju

Prethodno pripremljeni izveštaji pomoću dešbord dizajnera se više ne moraju pregledati kroz Dešbord Vjuer aplikaciju tj. od ove verzije softvera moguće je konfigurisati pregled svih izveštaja kroz UniDocs Klijent aplikaciju. Za svaki od pripremljenih izveštaja se konfigurišu dozvole korisnika i grupa korisnika za pregled, eksport i print.

Izveštajima se pored dozvola podešava naziv, koji se ujedno pojavljuje i kao opcija menija.

  • Zaključavanje čvora fascikle

Funkcionalnost zaključavanja čvora fascikle omogućava da korisnik sa dodeljenim privilegijama može izvršiti zaključavanje određenih fajlova u okviru fascikle čime je drugim korisnicima onemogućeno da ih uklone.

  • UniDocs na DBMS Oracle 19c i MS SQL 2019

Trudimo se da blagovremeno ispratimo najnovije verzije baza podataka naših tehnoloških partnera Microsoft i Oracle, a da u isto vreme našim postojećim korisnicima obezbedimo nesmetan rad podršku za najmanje tri poslednje verzije podržane baze podataka. U novoj verziji Unidocs-a omogućena je podrška za poslednju aktuelnu verziju baze Oracle 19c i MS SQL 2019.