Studija slučaja

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Podgorica

Datum: 24.01.2016

Vlada Crne Gore – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća osnovana je 01.12.2000. godine pod nazivom Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća a 29.07.2004. godine je preimenovana u Direkciju za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Danas on postoji kao Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Definisanje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, pripremanje i realizacija programa i projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća, koordinacija programa, mera i aktivnosti koja se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća, praćenje realizacije programa finansijske podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća, uključujući stranu finansijsku podršku, koja je opredeljena za razvoj malih i srednjih preduzeća, davanje stručne pomoći i učestvovanje u pripremanju propisa koja se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća, posebno radi ostvarivanja ciljeva i standarda koje je propisala Evropska Unija za razvoj malih i srednjih preduzeća su samo neki od zadataka Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.