Studija slučaja

O.F.P.S. Organizacija proizvođača fonograma Srbije

Datum: 24.01.2016

Organizacija proizvođača fonograma Srbije se bavi zaštitom prava i interesa proizvođača fonograma sa područja Republike Srbije. Ona je osnovana, od strane izdavača fonograma, i postupa u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i Rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu čime je svako ko javno saopštava ili emituje muziku dužan da za to pribavi dozvolu i plati naknadu izdavaču/proizvođaču fonograma.