Državna uprava

Primena informacionih tehnologija u radu državne uprave je od presudnog značaja za unapređenje i poboljšanje pružanja usluga građanima i privredi. Prevođenje i optimizacija krucijalnih poslovnih procesa vezanih za rad državne uprave omogućava znatne uštede u poslovanju i podizanje nivoa znanja i zadovoljsta zaposlenih. Transparentnost podataka jeste imperativ za očuvanje integriteta i poverenja državne uprave kod glavnih korisnika pruženih servisa, građana i privrede.

UniDocs sistem omogućava upravljanje celokupnim životnim ciklusom predmeta od njegovog otvaranja na pisarnici zajedno sa dodelom svih potrebnih klasifikacionih oznaka, elektronske razmene između učesnika u njegovoj obradi, do njegovog rešavanja i odlaganja u arhivu. Pored predmeta UniDocsov fokus je usmeren i na klasifikaciju i standardizaciju samih akata kao jedinstvenih nosioca informacija. Svi akti automatski bivaju zavedeni u sve postojeće evidencione knjige u skladu sa Uputstvom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, a njihova elektronska distribucija znatno ubrzava proces i čini servis potpuno bezbednim. Kolaboracija između zaposlenih u državnoj upravi je unapređena korišćenjem publikacije predmeta i akata sa automatskim praćenjem sledljivosti, njihovih verzija i revizija koji su od presudnog značaja za vođenje kako sednica Opštinskog veća, tako i praćenja celokupnog rada organizacije.

Jedinstveni i intuitivni interfejs Unidocs sistema omogućava lako i brzo uvođenje rešenja na nivou jednog odeljenja ili na nivo celokupne organizacije.

Najznačajnije prednosti Unidocs sistema jesu:

  • Jedinstvena sredina za rad sa aktima i predmetima;
  • Standardizacija i klasifikacija akata i predmeta;
  • Podrška vođenju i štampanju elektronskih evidencionih knjiga (delovodnik, knjiga ulazne/izlazne pošte,...);
  • Elektronska razmena i obrada akata i predmeta;
  • Elektronsko publikovanje akata i predmeta;
  • Lako arhiviranje predmeta i akata u skladu sa definisanim rokovima čuvanja prema listi registraturskog materijala;
  • Automatsko generisanje lista akata i predmeta dospelih za izlučivanje;
  • Podrška ISO 9001 i 27001 standardima;
  • Podizanje nivoa kontrole i bezbednosti rada sa aktima i predmetima;
  • Formiranje različitih analiza i izveštaja.