Proizvodnja

Preduzeća koja se prevashodno bave proizvodnjom i prodajom sopstvenih proizvoda kao najvažniji segment poslovanja kojim se mora upravljati precizno, tačno i kontinuirano prepoznaju upravo ukupan tok aktivnosti od nabavke i pripreme materijala, preko njegove potrošnje i pretvaranja u poluproizvode, od kojih se na kraju grade gotovi proizvodi koji se isporučuju prema kupcima. Kvalitetno upravljanje ovim skupom procesa obezbeđuje im stalni kvalitet proizvoda, minimalne troškove, efikasnu i pravovremenu realizaciju.

UniDocs Business Box sadrži i kompletan skup funkcionalnosti za stvarno upravljanje proizvodnjom, tokovima materijala i poluproizvoda sa praćenjem šarži i pojedinačnih komada, praćenjem stvarnih i poređenjem sa planskim utrošcima, kao i monitoring stanja pojedinačnih proizvodnih ciklusa.

Obezbeđena je potpuna povezanost procesa u prodaji, logistici, proizvodnji i nabavci, kao i integracija sa računovodstvom.

Sistem omogućuje formiranje potpunih i struktuiranih tehnoloških postupaka, u okviru kojih se definiše sastavnica proizvoda, detaljni podaci o svakoj operaciji, potrebni materijali, alati, vremena i ostali parametri neophodni za jednoznačno određivanje načina proizvodnje svakog od proizvoda.

Plan realizacije proizvodnje se formira na osnovu porudžbina i potrebnih zaliha gotovih proizvoda kao spisak radnih naloga koji čekaju na lansiranje shodno planiranim datumima početka. Realizacija svakog od radnih naloga se prati na nivou operacije u realnom vremenu, uz beleženje svih parametara, među kojima su stvarna vremena, utrošci, neplanirani otpad i zastoji, izvršitelji operacija, itd.

Ovakav sistem za upravljanje proizvodnjom obezbeđuje preciznu analizu efikasnosti izvršenja svakog od lansiranih radnih naloga, konzistentnosti proizvodnje jednog proizvoda kroz veći broj radnih naloga, analize neplaniranog otpada (škarta) na nivou mašina, izvršilaca, proizvoda i slično.

UniDocs Business Box obezbeđuje i opciono upravljanje poslovima razvoja proizvoda kao skup poslova koji prethodi razradi tehnološkog postupka, sve povratne sprege na relaciji proizvodnja – tehnologija – projektovanje sa ciljem kontinuiranog poboljšanja konstrukcije, tehnologije i organizacije proizvodnje, odnosno poboljšanja kvaliteta proizvoda, povećanja efikasnosti proizvodnje i smanjenja troškova proizvodnje.

Podržan je ukupan skup procesa, od ponude i potvrde porudžbine, preko formiranja tehnoloških postupaka, pripreme i lansiranje radnih naloga, sve do nadgledanja i analiziranja učinaka i efikasnosti proizvodnje u svakom njenom delu. Pogonsko knjigovodstvo predstavlja samo jedan pogled na podatke nastale kroz upravljanje proizvodnjom, a ne dodatni posao službe računovodstva.