Poslovno-stručni skup na temu „Organizacija i upravljanje Inventor projektima kroz UniDocs DMS“

Datum: 16.06.2011

U prostorijama kompanije OSA, 16. juna je održan poslovno-stručni skup na temu „ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE INVENTOR PROJEKTIMA KROZ UNIDOCS DMS – DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM“, koji je vodila Marija Todorović, menadžer tehničke podrške UniDocs DMS-a.

Skupu su prisustvovali predstavnici raznih firmi, inače korisnici Autodeskovog softvera Inventor, koji su mogli da čuju nešto više o novim tehnologijama i inovativnim poslovnim rešenjima.

Upravljanje dokumentima podrazumeva praćenje životnog ciklusa dokumenta od skice, kreiranja, izmene, pregleda, praćenja, razmene do arhiviranja ili brisanja. Bez pravog softvera za arhiviranje, pretraživanje i upravljanje tokovima dokumenata, organizacije se susreću sa problemom nagomilane dokumentacije. UniDocs softver za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima integrisan sa Autodesk Inventorom daje svojim korisnicima mogućnost objedinjavanja projektnih crteža sa kompletnom pratećom dokumentacijom u jedinstven sistem.