Prezentacija o upravljanju dokumentacijom u Srpskoj Asocijaciji Menadžera

Datum: 10.05.2011

U utorak, 10. maja na već tradicionalnom radnom doručku u Srpskoj Asocijaciji Menadžerau Beogradu predstavnici kompanije OSA, Željko Tomić, generalni direktor, i Marija Todorović, menadžer tehničke podrške, su održali predavanje na temu “UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM (DMS – DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM) I VEZA SA POSLOVNIM IZVEŠTAVANJEM” ispred više od 20 članova ovog udruženja.

Tokom predavanja skrenuta je pažnja na to da arhiviranje, upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima predstavlja veliki izazov savremenog poslovanja i da se bez pravog DMS softvera kompanije susreću sa problemom nagomilane dokumentacije. Baš zbog ekonomske krize uvođenje DMS-a predstavlja imeprativ koji omogućava znatne uštede u poslovanju.

Ovom prilikom održana je i demonstracija upotrebe UniDocs DMS sistema, kao predstavnika iz ove grupe rešenja. Takođe članovi SAM-a su ovom prilikom mogli da se upoznaju i da vide način upotrebe kvalifikovanog elektronskog potpisa kao jedne od niza funkcionalnosti ovog rešenja koje su pokazane.

Poseban akcenat je stavljen na to da je DMS sistem neophodan da objedini dokumente, kao stvarne nosioce informacija sa različitim IT sistemima struktuiranog tipa (ERP, CRM, HR, ...) i tako uspostave jedinstvo poslovnih procesa i informacija o poslovanju. Kao primer ove integracije pokazana je aplikacija za izveštavanje i poslovno odlučivanje koja je u potpunosti integrisana sa UniDocs DMS sistemom.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lIpe2Dnn1Hk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>