Sredstva preduzeća obuhvataju sva osnovna sredstva, ali i ona sredstva koja se ne knjiže kao osnovna, ali su značajna za kontinuitet poslovanja sa aspekta standarda ISO 27000, odnosno ona sredstva i/ili inventar koji se daje na lična zaduženja i kome se prati trenutni korisnik, lokacija, raspoloživost i stanje.

Programski sistem je opremljen i funkcijama za potpunu računovodstvenu obradu (obračun i knjiženje amortizacije, itd.), koje mogu biti aktivirane ukoliko korisnik odluči da sistem proširi na računovodstvo.

img_businessbox_ur