Gde god da se nalazite vaša kancelarija i poslovna dokumentacija je sa vama!

UniDocs Client Mobile aplikacija omogućava korisnicama da putem svog mobilnog telefona bez obzira na to gde se nalaze (na poslovnom putu, van kancelarije itd) mogu da učestvuju u poslovnom procesu i odgovore svakodnevnim poslovnim zahtevima.

Najviše je od pomoći korisnicima koji najveći deo radnog dana provode na terenu ili vrše funkciju pregleda i overe dokumenata bez potrebe za kreiranjem ili menjanjem sadržaja samih dokumenata.

Brže i lakše uz mobilnu aplikaciju!

UniDocs Client Mobile

Pored toga što su naši korisnici uz mobilnu aplikaciju fleksibilniji i mobilniji potrudili smo se da neke operacije optimizujemo i ubrzamo. Korisnik sada može kroz svega par dodira u jednoj ekranskoj formi da dokument pregleda, primi, overi i prosledi dalje u poslovni proces.

Princip kojim smo se vodili prilikom razvoja UniDocs Client Mobile aplikacije je da se postojeće funkcionalnosti desktop i web Client modula pojednostave i prilagode karakteru uređaja sa „malim“ ekranom osetljivim na dodir.

UniDocs Mobile client aplikaciju možete koristiti na iOS i Android operativnim sistemima kao trenutno najzastupljenijim mobilnim platformama.

Osnovne funkcionalnosti UniDocs Client Mobile aplikacije su:

  • Prijavljivanje u aplikaciju - Login
  • Pregled sadržaja ulazne zone
  • Pregled sadržaja radne zone
  • Pregled sadržaja izlazne zone
  • Pregled dokumenta
  • Pregled osobina dokumenta - Properties
  • Overa dokumenta
  • Slanje dokumenta
  • Oglasna tabla - obaveštenja
  • Pretraga dokumenata

Želite više informacija? Kliknite ovde, stojimo vam na raspolaganju.

UniDocs Client Mobile iOS badgeUniDocs Client Mobile Android badge