UniDocs Importer modul pre svega ima namenu da ubrza i olakša uvoz dokumenata u UniDocs aplikaciju. Modul funkcioniše tako što dokumenta koja se smeštaju na unapred definisanu lokaciju, automatski distribuira korisniku na osnovu imena i ekstenzije dokumenta, u skladu sa podešavanjima. Aplikacija podržava rad kako sa mrežnim multifunkcionalnim uređajima tako i sa dokument skenerima. Kod mrežnih multifunkcionalnih uređaja na koje se korisnici loguju pomoću PIN-a.

UniDocs IMPORTER omogućava slanje skenirane dokumentacije direktno u ulaznu zonu korisnika koji se logovao pomoću PIN-a. Na ovaj način je sam postupak skeniranja dosta ubrzan, a sigurnost i bezbednost poverljivih dokumenata podignuta na najviši mogući nivo.