LoadBalance meri opterećenost svih aplikativnih servera koji postoje u sistemu i njihovim rangiranjem usmerava korisnika na Aplikativni server sa najmanjim brojem zahteva tj. sa najmanjim opterećenjem.

Pod opterećenjem se podrazumeva broj korisnika koji su u momentu provere konektovani na konkretan aplikativni server.

Server sa najmanje konektovanih korisnika dobija rang 1, sledeći dobija rang 2 itd. Rang se zapisuje u UniDocs bazu i koristi ga Client aplikacija da bi se prilikom startovanja konektovala na najmanje opterećeni aplikativni server.