Elektronsko potpisivanje je u potpunosti integrisano sa sistemom overe i verifikacije dokumenata i podržava konkurentno i nezavisno višestruko potpisivanje i overu dokumenta. Elektronski potpis je u potpunosti usklađen sa standardima i propisima u ovoj oblasti i obezbeđuje potpunu proveru validnosti samog sertifikata.

Svaki korisnik koji treba da potpisuje dokumente treba da ima sertifikat izdat od strane sertifikacionog tela, kao i da na svom računaru ima instalirane sertifikate tog sertifikacionog tela.