Na taj način analitičari poslovnih procesa mogu potpuno slobodno analizirati rešenja u okviru poslovnog sistema, bez bilo kakvih posledica po tekuću verziju operativnog workflow sistema preduzeća. Aplikacija je realizovana kao grafički alat koji je u potpunosti usklađen sa BPMN (Business Process Modeling Notation), kako po izgledu grafičkih simbola, tako i po strukturi definicije poslovnih procesa, koje ovaj standard donosi.

Programski paket omogućuje analizu, projektovanje i reinženjering postojećih poslovnih procesa, kao i direktnu implementaciju projektovanih procesa u operativni sistem za upravljanje procesima (workflow engine) različitih sistema, a pre svega UniDocs.

Svi definisani procesi su u XPDL (XML Process Definition Language) formatu, koji je standard za čuvanje, razmenu i korišćenje definicija poslovnih procesa. Ovako zapisane definicije procesa se mogu neograničeno menjati bez uticaja na izvršni sistem. To znači da se, u toku analize poslovnih procesa, na ovaj način može praviti i neograničeni broj različitih verzija dijagrama za svaki od poslovnih procesa, sve do pronalaženja najoptimalnije varijante.

Aplikacija radi nezavisno od jedinstvene baze podataka bilo kog preduzeća i razvijana je u skladu sa aktuelnim standardima, kao multidocument aplikacija, koja dozvoljava jednovremeno otvaranje većeg broja prozora sa BPMN dijagramima.

Veoma je lak i intuitivan za korišćenje, pre svega zbog činjenice da su u njegov korisnički interfejs i logiku ugrađene sve preporuke koje je OGC standardizovao kroz BPMN, kao skup svih najboljih osobina do sada razvijenih i publikovanih notacija i metodologija.