XML (Extensive Markup Language) predstavlja standard u domenu razmene podataka u okviru heterogenih mreža i između različitih informacionih sistema. Većina programskih sistema i razvojnih okruženja je u stanju da lako prihvati i upravlja različitim vrstama XML specifikacija, što omogućava lake i brze integracije između raznorodnih informacionih i dokumentacionih sistema.