Unidocs SOS

UnidocsSOS_cena

UniDocs SOS (Small Office Solution) je sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima prilagođen potrebama malih preduzeća. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u uvođenju I isporuci našeg rešenja, uočili smo da su potrebe malih preduzeća slične i da se sistem može standardizovati. Iz tog razloga odlučili smo da ponudimo kompletno sistemsko rešenje koje u sebi sadrži sledeće komponente:

1. OSA mikro server (hardver i Windows operativni sistem)
2. Pet licenci za krajnje korisnike
3. Jednu licencu za administratora sistema
4. Implementaciju predefinisanih tipova dokumenata
5. Impelementaciju predefinisanih tipova fascikli
6. Obuku za krajnje korisnike i administratora sistema
7. Sve nove verzije softvera za period od godinu dana

Nabavkom ovog sistema kupcu se isporučuje server sa Windows operativnim sistemom koji zadovoljava sve potrebe za optimalno funkcionisanje sistema. Na ovom serveru je već instaliran UniDocs SOS sistem sa svim funkcionalnostima standardne UniDocs 7 Platform verzije (moduli Client i MetaDesigner) uz ograničenje da sistem može koristiti pet krajnjih korisnika i jedan administrator. UniDocs SOS se isporučuje sa setom već predefinisanih klasa dokumenata i fascikli.

Predefinisane klase dokumenata su: dopis, ponuda, ugovor, porudžbenica, profaktura, faktura, carinska dokumentacija, radni nalog, ugovor o radu, rešenje o godišnjem odmoru,... Implementacija, u trajanju od 3 konsultant dana, podrazumeva prilagođavanje predefinisanih klasa (tipova dokumenata) potrebama kupca. Za vreme implementacije, po želji kupca, moguće je implementirati i dodatnih pet klasa dokumenata. Obuka, u trajanju od jednog dana na lokaciji kupca, podrazumeva obuku za sve krajnje korisnike i administratora sistema.

Za prvih godinu dana rada sistema obezbeđene su sve nove verzije softvera koje se objave na tržištu.

UnidocsSOS_krug

Svesni činjenice dinamičnog rasta i razvoja malih preduzeća obezbedili smo mogućnost nadogradnje UniDocs SOS sistema na standardnu verziju UniDocs 7.

Osobina UniDocs SOS UniDocs 7 Platform
Broj licenci 5 Client + 1 MetaDesigner Neograničeno(po potrebi kupca)
Klase dokumenata Predefinisane Prema zahtevu kupca
Implementacija 3 dana Prema potrebi kupca
Obuka 1 dan Prema potrebi kupca
Dodatni moduli Nisu predviđeni Neograničeno

*Napomena: U cenu nije uračunat PDV. Opciono uz navedeni UniDocs SOS paket moguće je poručiti i dokument skener iz ponude kompanije Canon. Preporučujemo sledeće modele: DR-2010 (20ppm), DR-C125 (25ppm), DR-3010 (40ppm).