SEF – informacioni posrednik

Šta je Sistem Elektronskih Faktura?

Sistem elektronskih faktura (SEF) je informatičko-tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik i preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura;

Elektronska faktura je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema e-faktura.

Zakonom o elektronskom fakturisanju (ZEF) se uređuje izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

Ko ima obavezu izdavanja eFakture?

1) subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;

2) subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora;

3) subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;

4) subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;

5) poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji;

UniDocs kao Informacioni posrednik sa SEF-om

Korišćenjem UniDocs Sistema i UniDocs informacionog posrednika integrisanog sa SEF-om automatizujte svoj rad i skratite vreme odbrade vašeg finansijskog dokumenta. Faktura koja vam stigne preko SEF-a naći će se odmah u vašem sistemu, možete odmah pristupiti njenoj obradi I spremiti je za samo knjiženje u računovodstvenom programu vašeg preduzeća.

Pošaljite vaše fakture na SEF direktno iz UniDocs sistema bez dodatne potrebe za odlaskom na SEF portal.

Kako da nas kontaktirate?

Mirjana Mitrović

Menadžer prodaje UniDocs

Tel: 065 381 31 31

mirjana.mitrovic@osa.rs

“Prelazak sa papirnog na digitalno poslovanje je pitanje trenutka za svaku kompaniju. Mi smo tu da vam taj prelazak olakšamo.”