Sva dokumenta privrednim društvima idu eSanduče

Datum: 19.10.2021

Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima dovode do pojednostavljenja poslovanja i jasnu opredeljenost da se poslovna dokumantacija digitalizuje.

Na sednici Vlade RS usvojen je Predlog izmene i dopune Zakona o privrednim društvima, koji se, pored Zakona o postupku registracije u APR i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, sada takođe nalazi u skupštinskoj proceduri.

Usvojene su i odredbe prema kojima je svako privredno društvo dužno da se registruje na Portalu eUprava i postane korisnik usluga elektronske uprave. Na taj način, sva dokumenta koja se budu dostavljala privrednim društvima preko Portala eUprava biće dostavljana u eSanduče (Jedinstveni elektronski sandučić.)

Preciziran je i član 21, na način da će se dostavljanje u eSanduče na Portalu eUprava vršiti u skladu sa odredbama Zakona o elektronskoj upravi koji ovo pitanje uređuje.

UniDocs ima standardno ugrađenu funkcionalnost za slanje dokumenata u eSanduče i potpuno je integrisan sa servisima elektronske uprave.

Ako imate više pitanja o tome predlažemo Vam da nas kontaktirate.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima možete preuzeti ovde.