UniDocs Business Box predavanje u Inženjerskoj komori Srbije

Datum: 13.09.2013

Predavanju su prisustvovali članovi Inženjerske komore Srbije zainteresovani za predstavljanje UniDocs Business Box sistema. Boris Damjanović, direktor sektora razvoja kompanije OSA dao je uvodnu reč i predstavio UniDocs Business Box sistem kao jedinstveni domaći proizvod na našem tržištu, odnosno kombinaciju ERP i DMS (softver za upravljenje dokumentima) rešenja u jednom paketu.

Bilo je reči o samim počecima UniDocs Business Box softvera koji je nastao kao potreba da se u okviru različitih poslovnih i informacionih sistema, kao što su ERP, CRM, HR i drugi finansijsko-računovodstveni sistemi, povežu podaci koji se obrađuju sa dokumentima sa kojih ti podaci potiču. Sama činjenica da UniDocs Business Box obuhvata funkcionalnosti i sadrži DMS/WfMS, ERP, CRM, u okviru jednog softverskog sistema, obezbeđuje da pomenuti problemi budu lako prevaziđeni.

Osim najznačajnijih karakteristika i mogućnosti koje UniDocs Business Box obezbeđuje, kao što su upravljanje čitavim tokom svakog poslovnog procesa, uspostavljanje i održavanje veze između poslovnih promena, objedinjavanje svih finansijsko-materijalnih tokova i obezbeđivanje svih alata i funkcionalnosti za obavljanje svih zakonom propisanih poslova obrade sve do izrade završnih računa preduzeća, predstavljene su i sledeći koncepti koji izdvajaju ovo rešenje u odnosu na konkurenciju:

Koncept "Poslovnog objekta" - koji omogućava da korisnici sistema ne koriste aplikaciju u kojoj obrađuju podatke sa dokumenata već kreiraju ili evidentiraju same dokumente, dok elektronski dokumenti sami vrše obradu poslovnih podataka koji su deo njihovog sadržaja. Poslovi, kao što je računovodstvo sada predstavljaju pregled, verifikaciju i overu već ranije automatski pripremljenih stavki.

Poslovna inteligencija - UniDocs Business Box svoj razvojni put nije započeo kao računovodstveni sistem već kao sistem koji upravlja kompletnim poslovnim procesima, što znači da obuhvata i dokumente i podatke koje računovodstvena obrada ni ne tretira. Zbog toga modul Poslovne Inteligencije jedinstveno analizira planske, tekuće i završene poslovne promene, pa se tako mogu vršiti i analize kao što je predviđanje likvidnosti u budućnosti i slično.

Modularnost - Ono što je dodatna snaga UniDocs Business Box sistema je svakako njegova skalabilnost i modularnost, što doprinosi faznom uvođenju i stalno praćenju rasta firme odnosno njenih poslovnih operacija. Dodatno, pojedini moduli se mogu uvoditi i odvojeno uz mogućnost integracije sa postojećim IT podsistemima, ukoliko ih preduzeće poseduje od ranije. Pametno poslovno rešenje koje štedi novac - činjenica je da nabavkom UniDocs Business Box korisnik dobija i ERP i DM/WfM sistem u okviru jedinstvene instalacije značajno smanjuje nabavnu cenu.

Na kraju izlaganja, gospodin Damjanović je predstavio i trenutnu promotivnu akciju "Jedan dinar menja sve" koja će trajati do 01. decembra 2013. godine, tokom koje će biti omogućena kupovina UniDocs Business Box licenci za 1 dinar, bez obzira na broj licenci koji se kupuje. Jedina obaveza korisnika je da potpiše jednogodišnji ugovor o održavanju za minimum 10 licenci. U ovu ponudu su uključeni svi moduli UniDocs Business Box sistema dok korisnik može izabrati koje module želi da aktivira u zavisnosti od potrebe.

Nakon završetka prvog dela prezentacije, usledila je demonstracija funkcionalnosti UniDocs Business Box sistema od strane Ive Lazarević, menadžera prodaje kompanije OSA. Predstavljene su najznačajnije funkcionalnosti i radnje prilikom korišćenja ovog softvera, rad sa fakturama, ulaznim i izlaznim računima, komunikacija između zaposlenih i princip overe dokumenata. Na kraju prezentacije, prisutni su imali prilike da postave pitanja o UniDocs Business Box softveru i da se uključe u diskusiju oko načina implementacije sistema u specifične poslovne procese.

Za više informacija o UniDocs Business Box sistemu posetite sledeći link.