UniDocs Partnerski sastanak 2012

Datum: 19.09.2012

U prostorijama kompanije OSA Računarski Inženjering doo je 15.09.2012. održan skup UniDocs partnera sa teritorije Srbije. Na sastanku se govorilo o daljem razvoju mreže partnera i zajedničkim aktivnostima u narednom periodu. Posebna pažnja je posvećena predstavljanju nove verzije UniDocs 7 sa svim izmenama i poboljšanjima a sa ciljem da se ta informacija prenese postojećim i budućim korisnicima ovog rešenja.UniDocs 7 predstavlja potpuno novu aplikaciju napravljenu na .Net tehnologiji u kojoj su pored niza novih poboljšanja sadržane sve funkcionalnosti ranijih verzija unapređenih korišćenjem najnovijih tehnologija.

Partnerima su predstavljene promotivne aktivnosti koje su planirane za naredni period, a posebna pažnja je skrenuta na “OSA Road Show 2012“  na kom će prezentacija UniDocs-a imati značajnu ulogu. Skup će biti održan u četiri grada Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš i Kraljevo) u drugoj polovini Septembra. Više detalja o OSA Road Show-u možete pogledati na sledećem linku.

Ovo je samo jedan od niza partnerskih skupova koje je OSA organizovala u cilju povećanja ekspertskog znanja svojih partnera i uspostavljanja što kvalitetnije saradnje kako sa partnerima tako i sa krajnjim korisnicima.