UniDocs Promo paket

Datum: 08.04.2011

Kompanija OSA Računarski inženjering je za sve buduće kupce u Republici Srbiji Océ multifunkcionalnih sistema kao što su ColorWave300, PlotWave300 ili većih sistema kao što su TDS 750, pripremila poseban UniDocs Promo paket. Promo paket je specijalno prilagođena verzija softvera za upravljanje dokumentima UniDocs namenjena skeniranju tehničke dokumentacije na navedenoj Océ-ovoj opremi i njenom arhiviranju i čuvanju u digitalnom obliku. Paket sadrži 5 potpuno funkcionalnih licenci UniDocsa. Ovakvo rešenje predstavlja zaokruženi sistem koji tehničku dokumentaciju koja je stvarana tokom niza godina čuva od oštećenja i omogućuje brzo i lako korišćenje.

Vrednost UniDocs promo paketa je 2500 EUR, ali za sve buduće kupce Océ multifunkcionalnih sistema cena je 1 dinar. U cenu je uključeno postavljanje sistema i osnovna obuka (jedan dan). Tehnička podrška sistema (telefonom i na e-mail) u narednih 99 dana je po promotivnoj ceni od 1 dinar dnevno.