UniDocs SOS – resenje za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima u malim kompanijama

Datum: 25.01.2013

Nakon skoro dve decenije iskustva u implementaciji i isporuci UniDocs rešenja za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima, kompanija OSA Računarski inženjering je odlučila da tržištu predstavi potpuno nov koncept uvođenja ovakvog sistema u mala preduzeća prilagodivši svoje rešenje njihovim potrebama. Akumulirano iskustvo pretočeno je u proizvod pod imenom UniDocs SOS (Small Office Solution) koji pored softverskih komponenti (softvera za upravljanje dokumentima UniDocs i serverskog operativnog sistema) u sebi sadrži i hardver tj. serverski uređaj na kome je ceo sistem već instaliran i podešen.

“Iskustvo u implementaciji UniDocs sistema nam je pokazalo da su zahtevi i potrebe malih i srednjih preduzeća, bez obzira na njihovu delatnost, vrlo slične te da se zbog toga mogu standardizovati i predefinisati u okviru DMS (Document Management System) sistema. Napominjem i to da najveći deo investicije naših korisnika odlazi na postupak implementacije, koja podrazumeva analizu poslovnih procesa i poslovne dokumentacije i prevođenje tako snimljenog stanja u UniDocs DMS sistem. Kako bismo smanjili početnu investiciju naših korisnika i omogućili im da DMS sistem implementiraju u svoje poslovno okruženje i počnu da ga koriste u roku od svega nekoliko dana, tržištu smo predstavili naš novi proizvod UniDocs SOS koji to i omogućava”, navodi Marija Todorović direktor prodaje i marketinga u kompaniji OSA Računarski inženjering.

Nabavkom ovog sistema, po ceni od 2490 eura, kupcu se isporučuje server sa Windows operativnim sistemom koji zadovoljava sve potrebe za optimalno funkcionisanje sistema. Na serveru je već instaliran UniDocs SOS sistem sa svim funkcionalnostima standardne UniDocs 7 Platform verzije (moduli Client i MetaDesigner) uz ograničenje da sistem može koristiti pet konkurentnih korisnika i jedan administrator. UniDocs SOS se isporučuje sa setom već predefinisanih tipova dokumenta i fascikli koji se javljaju u gotovo svakom poslovnom okruženju. Implementacija, u trajanju od 3 konsultant dana, podrazumeva prilagođavanje predefinisanisanih tipova dokumenata potrebama kupca. U cenu ovog paketa uračunata je i obuka u trajnju od jednog dana na lokaciji kupca, a ona podrazumeva obuku za sve krajnje korisnike i administratora sistema. Za prvih godinu dana rada sistema obezbeđene su i sve nove verzije softvera koje se objave na tržištu. Više informacija o ovom paketu možete pronaći na web adresi https://unidocs.rs/proizvodi/unidocs-sos ili ih možete zatražiti putem emaila unidocs@osa.rs