Zakon o elektronskom fakturisanju

Datum: 14.07.2021

[Važna izmena] Dana 6.12.2021. Ministarstvo finansija produžilo je rok. Više o tome pročitajte ovde.

"Prvo nastupa obaveza javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakture i da izdaje elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, i to će se primenjivati od 1. maja 2022. godine, umesto od 1. januara. Isto važi i za obavezu firme u privatnom sektoru da izda elektronsku fakturu javnom sektoru.

Obaveza firme u privatnom sektoru da primi i čuva elektronsku fakturu koju je izdao javni sektor, ali i druga privatna preduzeća, primenjivaće se od 1. jula 2022. godine, kao što je i bilo planirano."

Narodna skupština Republike Srbije je u 2021. godini izglasala Zakon o elektronskom fakturisanju.

Ovim Zakonom se uređuju izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:

1) subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;

2) subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora;

3) subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;

4) subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;

5) poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji za:

1) promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;

2) ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;

3) nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga.

U praktičnom smislu ovo znači da po Zakonu celokupna privreda i javni sektor imaju obavezu da u svom poslovanju koriste elektronske fakture. Predlagač Zakona predvideo je fazno uvođenje obaveze i to po sledećim datumima:

Od 1. januara 2022.  obaveza subjekta privatnog sektora je da izdaju elektronske fakture subjektima javnog sektora, dok je obaveza subjekata javnog sektora da prime i čuvaju takvu fakturu, kao i da drugim subjektima javnog sektora izdaju elektronske fakture.

Od 1. jula 2022. obaveza subjekta javnog sektora je da izdaju elektronske fakture subjektima privatnog sektora. Takođe, subjekti privatnog sektora biće u obavezi da prime i čuvaju elektronske fakture iz oba sektora.

Od 1. januara 2023. počinje puna primena odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronskih faktura u transakcijama u privredi.

Kontaktirajte nas da Vam pomognemo da uskladite Vaše poslovanje sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.