+381 (0)11 3290 362 Prijava za trial
 
Uspešno se poveži sa sistemom elektronskog fakturisanja (SEF ) – poštujući obavezne zakonske regulative!

Da i tvoje poslovanje bude zakon - kontaktiraj nas i obezbedi svoj Unidocs DMS

UniDocs je softver za upravljanje dokumentacijom koji omogućava povezivanje sa sistemom elektronskog fakturisanja (SEF).

UniDocs obezbeđuje veoma jednostavnu proveru dokumenata, kao i potpunu kontrolu nad procesom izlučivanja sa ili bez pravljenja off-line kopije na nekom memorijskom medijumu.

ZATO ŠTO JE:

ZATO ŠTO OMOGUĆAVA:

Razmenu faktura između dobavljača i kupca u integrisanom elektronskom formatu

Čuvanje kompletne istorije događaja u sistemu

Brzo i uspešno uvođenje u preduzeća različitih veličina i složenosti

Uštedu vremena i troškova i smanjenje broja grešaka

KAKO DA NAS KONTAKTIRATE

Igor Damjanović

Rukovodilac prodajnog programa

065 381 29 90

igor.damjanovic@osa.rs

NAŠI KORISNICI