Naši korisnici

UniDocs je usklađen sa stvarnim potrebama preduzeća, zahtevima korisnika i savremenim standardima u poslovanju. Kao transparentna informatička platforma, fleksibilne arhitekture, razvijena najsavremenijim alatima, UniDocs se brzo i lako integriše sa različitim postojećim ili novim informacionim podsistemima u okviru svakog tipa poslovanja i preduzeća.

Fleksibilnost prema svim tipovima poslovanja, odnosno delatnostima, čini ga vrlo atraktivnim i primenljivim u svakoj grani privrede. Brzo i lako se uvodi u preduzeća, bez obzira da li rade sa poslovnom, pravnom ili tehničkom dokumentacijom, a uspešno se prilagođava svakom tipu organizacije.