Lista partnera

OSA računarski inženjering kroz UniDocs partnerski program, ovlašćuje Partnere za prodaju licenci i implementaciju UniDocs softvera. Prava, data Partneru, važe dokle god Partner ispunjava minimalne uslove koji su ugovoreni.
Koristi od implementacije UniDocs-a koje naši klijenti najčešće pominju su:

Sistem upravljanja dokumentima može se primenjivati i biti od vrednosti u širokom spektru poslovnog okruženja. Nezavisno od vrste organizacije ili grane delatnosti, rešenje u pogledu upravljanja dokumentima može da pomogne da se unaprede:

  • efikasnost klasifikovanja i organizacije dokumenata;
  • automatska distribucija i razmena dokumenata;
  • brzi pristup dokumentima – centralizovana arhiva, efikasno praćenje svih ispravki i verzija dokumenta;
  • uključivanje dokumenata u radni proces;
  • efikasnost podele u poslovanju;
  • pridržavanje standardima (ISO, Bazelski, OSHA ...).

Investiranje u UniDocs se isplaćuje u vrlo kratkom roku od njegovog uvođenja. Troškovi upravljanja dokumentacijom u kompaniji značajno su niži, postupci se optimalizuju, prostor za arhiviranje se smanjuje na minimum, vreme zapronalaženje dokumenata veoma se skraćuje, sprečava se gubitak dokumenata, dok je tekuća verzija dokumenta uvek na raspolaganju.

 

Srbija

Crna Gora

Bosna i Hercegovina

Makedonija

Slovenija

Bugarska

Rumunija

Kazahstan

Kirgistan, Tadžagistan, Turkmenistan