eUprava

Podrška i integrabilnost sa procesima eUprave

Pored podrške poslovanju preduzeća svih vrsta, veličina i delatnosti, UniDocs je izuzetno pogodan za rešavanje složene problematike e‑uprave na integrisan i sveobuhvatan način. Do sada smo, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije, imali priliku da razvijemo veliki broj softverskih servisa koji članicama državnih organa omogućavaju da kroz UniDocs sistem koriste podatke dostupne putem zvanične servisne magistrale (podaci APR-a, Poreske uprave, CROSO,… ) ili putem direktne servisne komunikacije sa institucijama poput APR-a, Narodnom bankom Srbije itd. Takođe razvijen je niz servisa i interfejsa prema prostornim (GIS) bazama podataka koji su već primenjeni u okviru različitih podsistema državne i lokalne uprave što otvara realnu mogućnost da se sa ograničenim ulaganjima i u prihvatljivo kratkim rokovima implementiraju složeni integrisani upravni sistemi, kao što je izdavanje građevinskih dozvola, urbanističko‑tehničkih uslova i slično.

UniDocs obezbeđuje potpunu usklađenost sa zakonskom regulativom i standardima vezanim za elektronske dokumente, kancelarijsko poslovanje, kvalifikovani elektronski potpis, bezbednost informacija a sve to je obavezni preduslov za implementaciju rešenja iz domena elektronske uprave.

Da ovo nisu samo teoretske mogućnosti, pokazuje i niz uspešnih projekata koji su realizovani a među kojima treba spomenuti sisteme za podršku dodele bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (Ministarstvo privrede), upravljanje gradskim građevinskim zemljištem (Novi Sad), elektronsko izdavanje seizmoloških uslova (Seizmološki zavod Srbije), centralni registar planskih akata Srbije, izdavanje urbanističko‑tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte u Crnoj Gori, kao i popis i upravljanje imovinom u  velikom broju opština I gradova (Požarevac, Kruševac, Aleksinac, Smederevo, Malo Crniće, Žabari, Velika Plana, Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Golubac, Žagubica, Kučevo…).

Kao i kod upravljanja poslovanjem preduzeća, i u okviru e‑uprave suštinski se rešava kompletan skup poslovno‑dokumentacionih procesa vezanih za državnu upravu, među kojima su i svi poslovi u vezi sa zakonom o planiranju i izgradnji. U ovu grupu spadaju svi procesi vezani za katastar nepokretnosti, planska akta, građevinsko zemljište, infrastrukturu i završavaju se procesima izdavanja građevinskih i na kraju upotrebnih dozvola za nove i rekonstruisane objekte.

Efikasnost sistema u domenu e‑uprave garantovana je i činjenicom da familija UniDocs programskih rešenja obezbeđuje sve potrebne funkcionalnosti u Web i desktop okruženju, čime se obezbeđuje i postavljanje efikasnih modula preko kojih građani i privreda imaju javni pristup e‑upravi, kao i potpuna automatizacija procesa u okviru kancelarijskog poslovanja u državnoj i lokalnoj upravi. Međuresorska razmena dokumenata, kao i razmena s preduzećima i građanima, obezbeđena je i podrškom dokumentacionom XML formatu (DDL), kao i ostalim standardnim formatima za razmenu podataka koja je podržana u okviru UniDocs sistema.

Modularni koncept, univerzalnost modula, izuzetno otvorena softverska arhitektura i bogato razvojno okruženje (API) UniDocs rešenja, kao i značajno stečeno iskustvo, obezbeđuju da se ispune ključni zahtevi koji se u današnjim uslovima poslovanja stavljaju pred preduzeća, a posebno državne organe.

Korišćenjem UniDocs softvera, integrisana i sveobuhvatna rešenja implementiraju se u kratkim rokovima, a još važnije, uz ograničena ulaganja, što je imperativ u vremenu krize koja zahteva povećanu efikasnost, uz najmanje moguće troškove.

UniDocs je naš proizvod, pa nikakva „lokalizacija“, prevođenje i prilagođavanje domaćoj zakonskoj regulative nisu potrebni. Činjenica da je srpski osnovni jezik uz potpunu i konkurentnu podršku ćiriličnom i latiničnom pismu kao i drugim jezicima, UniDocs čini izuzetno pogodnim za implementaciju u okviru e‑uprave, ali i u sve ostale poslovne sisteme.

Primena informacionih tehnologija u radu državne uprave je od presudnog značaja za unapređenje i poboljšanje pružanja usluga građanima i privredi. Prevođenje i optimizacija krucijalnih poslovnih procesa vezanih za rad državne uprave omogućava znatne uštede u poslovanju i podizanje nivoa znanja i zadovoljsta zaposlenih. Transparentnost podataka jeste imperativ za očuvanje integriteta i poverenja državne uprave kod glavnih korisnika pruženih servisa, građana i privrede.