Usluge

Tim profesionalaca kompanije OSA Računarski inženjering će u najkraćem mogućem roku dati odgovore za sve vaše potrebe, bilo da se radi o implementaciji UniDocs sistema, obuci kadrova, tehničkoj podršci ili vam je potreban kvalitetan savet.

Implementacija

Implementacija je proces koji podrazumeva instalaciju našeg softverskog rešenja, analizu poslovanja i poslovnih procesa i parametrizaciju sistema. Kako bi se implementacija adekvatno i na vreme sprovela naš savet je da korisnik imenuje osobu koja bi aktivno učestvovala u implementaciji. U toku ovog procesa Administrator sistema koji je deo projektnog tima, mora aktivno da učestvuje u poslovnom i informatičkom delu. On biva osposobljen za implementaciju, administraciju i održavanje sistema.

Implementacija se odvija u osam faza:

 1. Obuka administratora sistema
 2. Instalacija test okruženja
 3. Prikupljanje i analiza podataka za poslovne procese
 4. Parametrizacija sistema po procesu
 5. Obuka ključnih korisnika po procesu
 6. Testiranje sistema po poslovnom procesu
 7. Instalacija i migracija test podataka na produkciono okruženje
 8. Finalno testiranje i puštanje sistema u rad

Rezultat završene implementacije softverskog rešenja je:

 • Formirana centralna baza podataka
 • Definisana i uspostavljena poslovna i organizaciona pravila
 • Jedinstvena sredina za rad sa poslovnim dokumentima

Obuka

Obuka koja se sprovodi prilikom uvođenja novog softverskog rešenja podrazumeva obuku korisnika za isporučene module prema vrstama posla i u skladu sa organizacionom strukturom preduzeća, tj. dozvolama koje korisnici imaju.

Obuka se odvija u manjim grupama, u sedištu naručioca, na opremi na kojoj će i raditi ti korisnici.

U toku sprovođenja obuke trudimo se da administrator sistema pored obuke za administraciju i parametrizaciju učestvuje i u implementaciji, kako bi kasnije bio osposobljen za dalja proširenja i održavanje sistema.

Tehnička podrška

Tehnička podrška predstavlja konsultantsku pomoć pri implementaciji konkretnih rešenja u poslovno-informacionom sistemu, instalaciju novih podverzija i verzija softvera, kao i sva ostala pitanja vezana za implementaciju. Treba napomenuti da ona ne obuhvata razvoj novog ili izmenu postojećeg programskog koda i da se odnosi na određen vremenski period koji je predviđen ugovorom.

Tehnička podrška se sprovodi putem telefona, e-maila, daljinski i uživo posetom konsultanata firme ili partnera.

Savetovanje

Na osnovu višegodišnjeg iskustva u razvoju i implementaciji DMS i ERP rešenja težimo da novim korisnicima predočimo neophodne aktivnosti pre implementacije našeg softverskog rešenja.

Trudimo se da im pružimo savet o organizaciji poslovnih procesa, o načinu podele poslova i odgovornosti među zaposlenima. Savetujemo ih da je neophodno imenovati osobu ili tim ljudi koji će biti direktno odgovorni za proces implementacije, jer kao što smo već naveli implementacija se sprovodi fazno pa je bitno definisati aktivnosti unutar svake faze i vreme potrebno za njihovo izvršenje.

Bogato iskustvo stečeno implementacijom softverskih rešenja u preduzeća različite strukture i delatnosti nam je omogućilo da svakom novom korisniku možemo da pristupimo sa puno pažnje i posvećenosti bez obzira na specifičnost i veličinu preduzeća.