Naredni nivo vašeg poslovanja za 1 dinar

Datum: 30.08.2013

Kompanija OSA Računarski inženjering je ponudila UniDocs Business Box, softver koji predstavlja kombinaciju ERP i DMS rešenja na jednom mestu, po akcijskoj ceni licence u iznosu od 1 dinar. Akcija će trajati do 01. decembra 2013. godine i predstavlja odličan povod preduzećima da unaprede svoje poslovanje i spremna uđu u novu godinu.

UniDocs Business Box je nastao kao potreba da se različiti poslovni i informacioni sistemi , kao što su ERP, CRM, HR i drugi finansijsko-računovodstveni sistemi, povežu podatke koji se obrađuju sa dokumentima sa kojih ti podaci potiču. Sama činjenica da UniDocs Business Box obuhvata funkcionalnosti i sadrži DMS/WfMS, ERP, CRM u okviru jednog softverskog sistema, obezbeđuje da pomenuti problemi budu prevaziđeni.

Najznačajnije što UniDocs Business Box obezbeđuje je:

  • Upravljanje čitavim tokom svakog poslovnog procesa- sa UniDocs Business Box dokument je u sistemu čim se primi, sve overe se rade kroz sistem, a obaveze koje dokument proizvodi sve vreme figurišu u okviru analiza i izveštaja.
  • Uspostavlja i održava vezu između poslovnih promena(npr. računovodstvenih stavki) što znači da se trenutno može pronaći i pregledati dokument vezan za poslovnu promenu, odnosno da se trenutno mogu pregledati sve poslovne promene koje je izazvao određeni dokument.
  • Objedinjava sve finansijsko-materijalne tokove, UniDocs Business Box prati proces od porudžbine kupca pa sve do zatvaranja posla i konačne računovodstvene obrade svih ulaznih i izlaznih finansijskih i materijalnih dokumenata. Pri tome dokumente kao što su porudžbina, predračuni i slično tretira kao deo planiranih finansijskih prihoda i rashoda i uzima ih u obzir u okviru analiza i izveštaja.
  • Obezbeđuje sve alate i funkcionalnosti neophodne da se pored suštinskog upravljanja poslovno-dokumentacionim procesima obave svi zakonom propisani poslovi obrade, sve do izrade bilansnih dokumenata, odnosno završnog računa preduzeća.

Koncept „Poslovnog objekta“

Konceptom tzv. "Poslovnog objekta", UniDocs Business Box omogućava da korisnici ne koriste aplikaciju u kojoj obrađuju podatke sa dokumenata već kreiraju ili evidentiraju same dokumente, dok elektronski dokumenti sami vrše obradu poslovnih podataka koji su deo njihovog sadržaja. Poslovi, kao što je računovodstvo sada predstavljaju pregled, verifikaciju i overu već ranije automatski pripremljenih stavki. Poslovni objekti UniDocs Business Box-a omogućavaju da se, umesto dostavljanja gotovih dokumenata nekome ko izvršava njegovu obradu u okviru ERP sistema svaki podatak obrađuje u toku pripreme, izrade i overe samog dokumenta.

Poslovna Inteligencija

UniDocs Business Box svoj razvojni put nije započeo kao računovodstveni sistem već kao sistem koji upravlja kompletnim poslovnim procesima, što znači da obuhvata i dokumente i podatke koje računovodstvena obrada ni ne tretira. Zbog toga modul Poslovne Inteligencije jedinstveno analizira planske, tekuće i završene poslovne promene, pa se tako mogu vršiti i analize kao što je predviđanje likvidnosti u budućnosti i slično.

Modularnost

Ono što je dodatna snaga UniDocs Business Box sistema je svakako njegova skalabilnost i modularnost, što doprinosi faznom uvođenju i stalno praćenju rasta firme odnosno njenih poslovnih operacija. Dodatno, pojedini moduli se mogu uvoditi i odvojeno uz mogućnost integracije sa postojećim IT podsistemima, ukoliko ih preduzeće poseduje od ranije.

Pametno poslovno rešenje koje štedi novac

Činjenica je da nabavkom UniDocs Business Box korisnik dobija i ERP i DM/WfM sistem u okviru jedinstvene instalacije značajno smanjuje nabavnu cenu.

Ako se u obzir uzme i činjenica da nema integracije dva ili više sistema, da je održavanje jedinstveno, te da je i sama obuka jedinstvena, onda je jasno da je uvođenje i eksploatacija UniDocs Business Box znatno povoljnije, jednostavnije i brže rešenje od uvođenja ERP sistema, uz koji se odvojeno mora nabaviti i sa njime dodatno integrisati DM/WfMS.

Ukoliko na sve navedene funkcionalnosti UniDocs Business Box sistema dodate i to da je tokom promotivne akcije „Jedan dinar menja sve“ moguće kupiti ovaj softver uz značajnu uštedu, zaključak je da je pravo vreme za uvođenje ovog sistema upravo sada.

Akcija „Jedan dinar menja sve“

Akcija UniDocs Business Box „Jedan dinar menja sve“ će trajati od 01. septembra do 01. decembra 2013. godine, tokom koje će biti omogućena kupovina UniDocs Business Box licenci za 1 dinar, bez obzira na broj licenci koji se kupuje. Jedina obaveza korisnika je da potpiše jednogodišnji ugovor o održavanju za minimum 10 licenci. U ovu ponudu su uključeni svi moduli UniDocs Business Box sistema dok korisnik može izabrati koje module želi da aktivira u zavisnosti od potrebe.

Tokom trajanja akcije, predstavnici kompanije OSA Računarski inženjering će promovisati i predstaviti UniDocs Business Box u Inženjerskoj komori Srbije, na Arhiv info skupu, Srpskoj asocijaciji menadžera, Američkoj privrednoj komori i tokom tradicionalnog OSA Road show-a.

NAPOMENA: Ova promotivna akcija važi samo za teritoriju Srbije.