Oblasti primene

Otvorenost, modularni koncept i razvojno okruženje UniDocs Business Box obezbeđuju stalno širenje broja modula i područja primene sistema.
Prilikom razvoja svakog modula vodilo se računa o savremenim zahtevima, pa je tako čitav sistem posebno pri¬premljen i usklađen sa zahtevi¬ma standarda i preporukama, kao što su ISO standardi serije 9000, 27.000, 20.000, itd. Funkcijama sistema UniDocs Business Box omogućava se lako i jednostavno zadovoljavanje svih zahteva standarda, a pre¬duzeće i njegovo rukovodstvo rasterećuje zahteva za posebnim praćenjem primene i velike pripreme za resertifikaciju poslovnog sistema.