Potvrda usaglašenosti UniDocs DMS-a sa ISO 9001:2000 standardom

Datum: 18.08.2009

Dana 18.08.2009. godine izvršena je provera ISO 9001:2000 standarda u kompaniji OSA Računarski Inženjering. Kao i prethodnih godina potvrđeno je da je sistem menadžmenta u skladu sa svim zahtevima proveravanog standarda kao i to da je OSA Računarski Inženjering efektivno implementirala planirani sistem menadžmenta koji je u potpunosti osposobljen za postizanje ciljeva proisteklih iz politike kvaliteta.

Tim stručnjaka za ocenjivanje kvaliteta sproveo je procesno baziranu proveru koja se najvećim delom zasnivala na uvidu u procese i dokumente korišćenjem UniDocs sistema. Gospodin Slobodan Mihailović, vodeći ocenjivač ovom prilikom je rekao:
”Izuzetan primer uspostavljene dokumentacije u elektronskom obliku kroz sistem UniDocs. Ovaj sistem omogućava odličnu podlogu za praćenje trendova, sledljivosti dokumentacije i praćenje realizacije usluga.”

Još jednom ovom prilikom, UniDocs sistem za upravljanje dokumentacijom pokazao je svoju usklađenost sa vodećim standardima kvaliteta i svoju uspešnu primenljivost u ovoj oblasti.