Karakteristike

Skalabilnost UniDocs-a omogućava njegovo brzo i uspešno uvođenje u preduzeća različitih veličina i složenosti, od nekoliko, pa sve do nekoliko hiljada radnih mesta. Brzo i lako se uvodi u sve delove preduzeća, bez obzira da li rade sa poslovnom, pravnom ili tehničkom dokumentacijom.

 • U potpunosti je prilagođen zahtevima tržišta i stvarnim, svakodnevnim potebama korisnika, što ga čini sistemom koji automatizuje, ubrzava i olakšava poslovanje preduzeća.
 • UniDocs je razvijen od strane OSA Računarski inženjering u Beogradu, pa pored srpske verzije interfejsa i Help fajlova na raspolaganju su i engleska, slovenačka, ruska i bugarska verzija, a promena jezika se može vršiti automatski po želji korisnika.
 • Veoma jednostavan za instalaciju, implementaciju bez potrebe za dodatnim programiranjem.
 • Pruža podršku svim vrstama elektronskih dokumenata, bez obzira na njihovo poreklo i format računarskog zapisa (tekstovi, tabele, slike, tehnički crteži, skenirani rasterski dokumenti, zvučni i video zapisi, itd).
 • UniDocs je kompatibilan sa svim editor-ima i viewer-ima koji rade u MS Windows okruženju, a za vodeće programe za formiranje, izmene i pregled dokumenata, MS Office, Adobe Acrobat/Reader, AutoCAD ima podršku koja omogućuje njihovu potpunu integraciju u dokumentacioni sistem.
 • Ima mogućnost povezivanja sa bilo kojim od standardnih programskih alata za formiranje, izmene ili pregled dokumenata u sistemu (editori teksta, tabela, slika, tehničkih crteža, itd), što omogućava korisniku da nastavi rad u svim programima koje je koristio, što znatno smanjuje troškove obuke i samog sistema.
 • Dokumenti se u sistemu čuvaju kao odvojene datoteteke u svom izvornom formatu zapisa. Ne koristi se BLOB ili slicna tehnologija, što obezbeđuje visok nivo performansi i zaštite dokumenata i podataka u sistemu.
 • Obezbeđena podrška vodećim bazama podataka uključujući Microsoft SQL i ORACLE, kao i integrisanost sa Microsoft Windows platformom, MS Office-om, AutoCAD-om i svim ostalim postojećim klijentskim aplikacijama u sistemu.
 • Poseduje sofisticiran sistem za definisanje prava i ograničenja na nivou pojedinačnog korisnika ili grupa korisnika zajedno sa integrisanim programom za manipulaciju fajlovima, obezbeđuje visok nivo sigurnosti dokumenata.
 • Za razvoj se koriste standardni razvojni alati i poštuju usvojeni standardi i opšte prihvaćeni principi pri razvoju softvera, a obezbeđen je visok stepen saglasnosti sa operativnim sistemom MS Windows 2000/XP/Vista/7.UniDocs je sistemski program, otvorene arhitekture, sa dokumentovanim modelom baze podataka i razvojnog okruženja koji pruža mogućnost dodatne integracije sa gotovo svakim informacionim sistemom i podsistemom u preduzeću.
  UniDocs zadovoljava EDMS/ECM standardne, kao i zahteve specifičnih standarda i specifikacija, kao što su ISO 15489, Moreqa i drugi.