UniDocs DMS na SROUG Konferenciji 2010

Datum: 29.05.2010

U Subotici je od 26.05. do 28.05. održana Konferencija Oracle grupe korisnika Srbije (SrOUG) koja je okupila informatičke stručnjake i menadžere iz Srbije i inostranstva, sa fokusom na Oracle tehnologijama. Na konferenciji je kao pokrovitelj učestvovala i kompanija OSA Računarski Inženjering, koja u svojoj praksi implementacije svog Document Management rešenja UniDocs aktivno koristi Oracle baze podataka.

Naime, UniDocs DMS koji OSA Računarski Inženjering duži niz godina implementira, pored Microsoft SQL baza podataka, može za podlogu imati i ORACLE bazu podataka. Upravo je na ovom skupu i prezentovano OSA informaciono rešenje za upravljanje dokumentacijom integrisano sa Autodesk GIS softverom, primenjeno u Zavodu za izgradnju grada Novi Sad. Takvo integralno rešenje je zasnovano na ORACLE-u, a priliku da o tome govori, i iskustvima vezanim za rad u ovakvom okruženju, imala je g-đa Ildiko Otašević, šef odeljenja za informacione tehnologije u ZIG Novi Sad, prezentujući Ulogu sistema za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima u uspešnom poslovanju. Kompatibilnost UniDocs DMS-a i mnoge mogućnosti za integraciju sa drugim informacionim sistemima predstavio je Rodoljub Đačanin, Menadžer prodajnog programa u kompaniji OSA Računarski Inženjering.

Opšte informacije o konferenciji možete pogledati na sajtovima:

www.sroug.org
SROUG Konferencija na sajtu IT dogadjaji

PowerPoint Prezentaciju možete pogledati na sajtu:
http://www.slideshare.net/unidocsdms/sr-oug-2010-rodoljub-djacanin