UniDocs partnerski sastanak

Datum: 10.09.2009

U prostorijama kompanije „OSA Računarski Inženjering“ je 10.09.2009. održan partnerski sastanak koji je kao centralnu temu imao UniDocs sistem za upravljanje dokumentacijom. Ideja sa kojom se pristupilo sastanku je analiza dosadašnjih aktivnosti partnerske mreže i plan akcija za naredni period.

Na sastanku se govorilo o daljem razvoju mreže partnera i zajedničkim aktivnostima u narednom periodu. Ovo je bila dobra prilika da se domaći partneri bliže upoznaju i sa nastupom kompanije OSA Računarski Inženjering na stranim tržištima, odnosno proširenju UniDocs partnerske mreže na teritorije Kazahstana, Rumunije, Bugarske i Makedonije.

Velika kazahstanska kompanija „ISTP“ je nedavno potpisala partnerski ugovor, a „Astel“ iz Almatija je u završnoj fazi potpisivanja. „Logos Project“ je novi rumunski partner, a u toku su pregovori sa kompanijom „Aspekt“ iz Skoplja da postane UniDocs partner za teritoriju Makedonije. Preduslov za uspešan nastup na ovim tržištima je svakako i lokalizacija UniDocs-a na ruski, rumunski, bugarski i makedonski jezik. U tome OSA, kako je viđeno na sastanku, ima podršku svih stranih, ali i domaćih partnera. UniDocs tim kompanije OSA Računarski Inženjering, za kraj oktobra, planira Road Show u Bugarskoj, kao deo
promotivnih aktivnosti u inostranstvu. UniDocs će takođe biti prezentovan i na stručnom skupu Arhiv Info na Zlatiboru 18. septembra.