Studija slučaja

JP Zavod za izgradnju grada Novog Sada

Datum: 24.01.2016

Javno preduzeće Zavod za izgradnju grada (ZIG) Novi Sad je gradska institucija koja se bavi poslovima planiranja, opremanja i ustupanja gradskog građevinskog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada, odnosno upravlja prostorom grada i koordinira razvojem infrastrukture(planira i oragnizuje opremanje lokacije komunalnom infrastrukturom i učestvuje u održavanju iste). Zavod se bavi i poslovima upravljanja saobraćajem (semafori, vertikalna signalizacija) kao i ekološkom zaštitom grada (analiza vode, vazduha, zaštita od poplava,...).

Shvatajući složenost procesa planiranja, ustupanja i eksploatacije gradskog građevinskog zemljišta, posebno ako se uzme u obzir dinamičan rast Novog Sada koji je jedan od najvećih gradova u Srbiji, rukovodstvo ZIG je pokrenulo razvoj integrisanog informacionog sistema koji objedinjava informacije o prostoru, kao i dokumente i poslovne podatke u vezi sa građevinskim zemljištem.