Pored osnovne funkcionalnosti alarmiranja korisnika u vidu zvučne i tekstualne poruke o radnjama koje su se desile ili se nisu desile nad dokumentom u skladu s radnjom koju je korisnik želeo da prati i koja je vezana za Client modul.

Alarm Client funkcioniše tako što prati brojno stanje dokumenata u ulaznoj, radnoj i izlaznoj zoni klijent aplikacije, tako da korisnik kada je off-line tj. izlogovan iz Client aplikacije dobija pravovremenu informaciju o stanju dokumenata sa kojima treba da radi.

Takođe, prati alarme koji su postavljeni nad dokumentima kao i promene na oglasnim tablama. Svaku narednu promenu u zonama (nov dokument, brisanje dokumenta, slanje dokumenta...) alarm će predočiti korisniku zvučnom i tekstualnom porukom u vidu pop-up prozora u uglu ekrana. Alarm će prema zadatom kriterijumu i vremenskom periodu proveravati stanje u zonama klijent aplikacije, stanje na oglasnim tablama i izlistavati alarme (kako aktivne tako i podsećanje) i o promenama će obaveštavati porukama.