Archives

UniDocs Upravljanje ulaznim i izlaznim računima – 2. generacija

September 8, 2022 1:51 pm Published by Leave your thoughts

Sistem eFaktura u poslovne sisteme firmi uvodi i potpuno novu formalnu aktivnost prihvatanja ili odbijanja ulaznih računa dobijenih kao elektronske fakture. Poseban značaj ovoj aktivnosti daje činjenica da tek nakon formalnog prihvatanja ulaznog računa, isti treba da se evidentira u Knjizi ulaznih računa primaoca, a iznos njegovog PDV-a uvrsti u odbitni PDV za period.