Kroz jednostavan interfejs korisnik može zadati parametre za backup sistema kao što su: datum i vreme početka ove operacije, da li je u pitanju backup celog sistema ili inkrementalni backup, da li se ova operacija izvršava samo jednom ili prema definisanoj dinamici (svakog dana, svake nedelje,...).

Svaki put kada se automatski pokrene neka od definisanih operacija administrator dobija na email obaveštenje o tome (kada je počeo backup, kada se završio, status,...). Kroz ovu aplikaciju je takođe moguće izvršiti masovno ili pojedinačno brisanje dokumenata.