View aplikacija je potpuno besplatna i može se koristiti na neograničenom broju računara.