Ova aplikacija se može koristiti na svakom radnom mestu na kom korisnik treba da pogleda dokument, overi ga (ili izmeni neki drugi atribut) i prosledi ga narednom korisniku ili ga arhivira. U C-Lite aplikaciji je zadržana funkcionalnost korišćenja izveštaja i menadžerskih funkcionalnosti.