Modul je opremljen i funkcijama za potpunu računovodstvenu obradu promena na računima, koje mogu biti aktivirane ukoliko korisnik odluči da sistem proširi na račnovodstvo.

Da bi ovaj modul mogao da se koristi, neophodno je da korisnik prethodno uvede UniDocs UUR, UIR i UPP.

img_businessbox_pdv