Poslovni objekti u okviru ovog modula, kojima se održava stanje u svim magacinima automatski formiraju ulazne i izlazne magacinske dokumente u obliku MS Word datoteka i automatski ih registruje i opisuje odgovarajućim skupom metapodataka u okviru UniDocs DMS. Sastavni deo modula su i izveštaji i analize u obliku pregleda na ekranu, uz mogućnost štampe istih na papiru.

Poslovni objekti magacinskih dokumenata su opremljeni i funkcijama za njihovu potpunu računovodstvenu obradu, koje mogu biti aktivirane ukoliko korisnik odluči da sistem proširi na računovodstvo.

img_businessbox_um