UniDocs UIR (UniDocs Upravljanje Izlaznim Računima) je proizvod zasnovan na UniDocs platformi. Sistem obezbeđuje formiranje i obradu svih izlaznih finansijskih dokumenta (računa, odobranja, zaduženja), kao i predračuna kao predfinansijskog dokumenta. Svaki izlazni dokument se obrađuje do nivoa neophodnog za automatsko vođenja evidencije (Knjige) izlaznih računa, koja predstavlja jednu od obaveznih evidencija svakog preduzeća, kao i jedan od izvora za obračun PDV.

Poslovni objekti u okviru ovog modula automatski formiraju i izlazne finansijske dokumente u obliku MS Word datoteka i automatski ih registruje i opisuje odgovarajućim skupom metapodataka u okviru UniDocs DMS. Sastavni deo modula je pregled na ekranu, kao i mogućnost štampe KIF.

Poslovni objekti izlaznih finansijskih dokumenata su opremljeni i funkcijama za njihovu potpunu računovodstvenu obradu, koje mogu biti aktivirane ukoliko korisnik odluči da sistem proširi na računovodstvo.

img_businessbox_uir