Ovaj skup analiza obezbeđuje najvišem rukovodstvu preduzeća potpuno samostalan uvid u stanje svakog od parametara poslovanja u bilo kom trenutku, bez ikakve posebne pripreme podataka, ili pomoći drugih stručnih službi preduzeća. UniDocs PI predstavlja moćan skup alata za nadgledanje stanja poslovnog sistema, kao i donošenje odluke, pripremu planiranja i ostale aktivnosti koje garantuju uspešan rad preduzeća.

Da bi ovaj modul mogao da se koristi, neophodno je da korisnik prethodno uvede UniDocs UUR, UIR, UPP, PDV, UM, UR,.UK, UB i UR.

img_businessbox_pi