UniDocs UUR (UniDocs Upravljanje Ulaznim Računima) je programski sistem zasnovan na UniDocs platformi. On obezbeđuje skeniranje i obradu svih ulaznih finansijskih dokumenta (računa, odobranja, zaduženja). Svaki ulazni dokument se obrađuje do nivoa neophodnog za automatsko vođenja evidencije (Knjige) ulaznih računa (KUF), koja predstavlja jednu od obaveznih evidencija svakog preduzeća, kao i jedan od izvora za obračun PDV.

Poslovni objekti ulaznih finansijskih dokumenata su opremljeni i funkcijama za njihovu potpunu računovodstvenu obradu, koje mogu biti aktivirane ukoliko korisnik odluči da sistem proširi na računovodstvo. Sastavni deo modula je pregled na ekranu, kao i mogućnost štampe KUF.

UniDocs UUR može biti korišćen sa bilo kojim tipom stonog ili mrežnog skenera kojim korisnici  raspolažu.

img_businessbox_uur