UniDocs UK (UniDocs Upravljanje Kadrovima) je programski sistem zasnovan na UniDocs platformi. Obuhvata sve potrebne funkcionalnosti vezane za upravljanje organizacionom strukturom preduzeća, strukturom radnih mesta, evidencijom zaposlenih i njihovim rasporedima na radna mesta, kao i svim promenama u toku radnog staža u preduzeću (godišnji odmori, odsustva, itd.). Imajući u vidu da je programski modul realizovan u okruženju UniDocs , obezbeđeno je i formiranje i upravljanje svim dokumentima u vezi sa upravljanje ljudskim resursima (ugovori o radu, rešenje o godišnjim odmorima, ...).

img_businessbox_uk